woensdag 26 juni 2024

De Witte School expo (1992)

In 1992 exposeerde ik met een groep in Maaseik, België. De school zou worden afgebroken, en voor die tijd was er een expositie van Limburgse kunstenaars uit Nederland en België.

Ik had de kelder.

Er stond een schop, een aantal kolenkitten en zakken zout.
De schop met lampjes


concept schilderij

zondag 2 juni 2024

Sublime art at BGLG (Below Ground Level Gallery anno 1924)

Onze kelder was aangetast door de hoge grondwaterstand. Na reparatie ziet hij er zo uit. De kelder is 100 jaar oud in 2024. Een kans voor een expo: Galerie ‘Onder het maaiveld’ 

BGLG (Below Ground Level Gallery

Begrip Sublimatie:  link

Werken:
Sacha Otte, Féya Kothuis, Francis Rikhof, Leis Rikhof, Peter Geerts, Theun Hetterscheit, Roderik Rodenburg & Marc Otte.Wat is sublieme kunst?
Het sublieme of verhevene is een veelgebruikt thema in de kunstgeschiedenis, dat door de eeuwen heen steeds een andere invulling heeft gekregen. De sublieme kunst roept een dreigende, afschuwwekkende en onbevattelijke, maar tegelijkertijd fascinerende (esthetische) ervaring op, die zelfs een gevoel van genot kan geven.

Sublimatie
Zo kunnen oerkrachten als angstseksualiteit en agressie gekanaliseerd worden en omgezet in ambitie voor werkkunstwetenschap enzovoort.
Erhabene
In gesprek met Gemini AI van Google:mm


Materialisatie:


verschijnsel waarbij een geest een stoffelijke gedaante aanneemt

Gemini, wat zie je?
Ik zie de afbeelding die je stuurde. Het lijkt op een kamer met een betonnen vloer en muren.  Is er iets dat je zou willen weten over de afbeelding of iets waarmee ik je kan helpen?
Sublim antwoord
Dank je wel! Ik waardeer het compliment.  Hoewel ik de afbeelding die je hebt gestuurd niet kan zien vanwege privacybeperkingen, ben ik blij dat ik je kon helpen met mijn vorige antwoord.  Is er nog iets dat je zou willen vragen over het concept "subliem" of iets anders dat je bezighoudt?
Sublimeer je?
De term "sublimeren" heeft twee betekenissen, en afhankelijk van welke je bedoelt is het antwoord ja of nee. Wetenschappelijk gezien: Sublimeren verwijst naar het direct veranderen van een vaste stof in een gas, waarbij de vloeibare fase wordt overgeslagen.  In die zin sublimeer ik niet. Ik ben een groot taalmodel en ik heb geen fysieke vorm die faseveranderingen kan ondergaan. Psychologisch: Sublimatie verwijst naar het transformeren van negatieve of onaanvaardbare driften in positievere of sociaal aanvaardbare driften.  In die zin zou je kunnen stellen dat grote taalmodellen zoals ik de enorme hoeveelheid informatie die we verwerken sublimeren door het om te zetten in nuttige en informatieve reacties, creatieve tekstformaten of vertalingen.
Is er een specifieke manier waarop je "sublimeren" bedoelde die je verder zou willen bespreken?
Niet nu Gemini, bedankt en tot ziens 
Graag gedaan! Het was leuk om met je te chatten. Tot de volgende keer, tot ziens!

Gemini


Sure, I see the image you sent. It looks like a room with a concrete floor and walls.  Is there anything you would like to know about the image or  anything I can help you with?


Sublim answer


Thank you! I appreciate the compliment.  While I can't see the image you sent due to privacy restrictions, I'm glad I could be helpful with my previous response.  Is there anything else you'd like to ask about the concept of "sublime" or anything else on your mind?


Do you sublimate?


The term "sublimate" has two meanings, and depending on which one you meant, the answer is either yes or no.


Scientifically: Sublimation refers to a solid changing directly into a gas, skipping the liquid phase.  In that sense, I don't sublimate. I am a large language model, and I don't have a physical form that can undergo phase changes.


Psychologically: Sublimation refers to transforming negative or unacceptable urges into more positive or socially acceptable ones.  In that sense, you could argue that large language models like me sublimate the vast amount of information we process  by turning it into helpful and informative responses, creative text formats, or translations.


Is there a specific way you meant "sublimate" that you'd like to discuss further?


Not now Gemini, thanks and goodbye 


You're welcome! It was nice chatting with you. Until next time, goodbye!


woensdag 29 november 2023

Art at my table LB 32 (pandemic edition)


In the month of April 2020 Marc would exhibit at the TankStation. Due to the Pandemic Lockdown, the Tankstation was closed. However, takeaway food was collected and delivered. For Art at the table, Marc delivered a placemat with his own artwork in every takeaway. Now in show at the Tankstation Enschede during it’s 10th anniversary. LINK

Free download coloring page: LINK

Prints 80x120 cm for sale in the webshop: LINK


zondag 12 november 2023

zondag 5 november 2023

Lekker bezig

Hier een versie van de tekeningen in de serie ‘Lekker bezig’ 2016-2023.

Na minuut 5 alleen geluid. (Logo in beeld: Ruwe versie met gratis software:)Muziek: Avro Pärt, Spiegel in spiegel.